MESH

meshMESH (Maximising Employment to Serve the Handicapped – Zvyšování zaměstnanosti handicapovaných) je indickou nevládní organizací, která již mnoho let podporuje drobné znevýhodněné producenty řemeslných výrobků. MESH je členem Světové fairtradové organizace. Spolupracuje s několika desítkami skupin producentů po celé Indii a poskytuje jim tak možnost přístupu na zahraniční trhy.

Zaměřuje se především na práci s leprotickými koloniemi, ve kterých žijí lidé trpící nejen zdravotními následky této dnes již léčitelné nemoci, ale také stigmatizací, která lepru v Indii stále ještě provází.

MESH poskytuje řemeslníkům pracovní uplatnění a slušné živobytí. Zároveň slouží také jako prostředník mezi zákazníky z Evropy či Severní Ameriky a indickými výrobci nejčastěji vyrábějícími různé textilie, koberce, povlečení, tašky, šály, šperky či výrobky z papíru.

Více informací naleznete zde.

preload