Ovoce

Podmínky, za kterých je pěstováno tropické ovoce, například v ČR tolik oblíbené banány, jsou nepředstavitelné. Pracovníci na konvenčních ovocných plantážích musí snášet zdraví nebezpečné pracovní podmínky. Jsou zaměstnáváni pouze na nevýhodné krátkodobé smlouvy a pracují za velice nízké mzdy. Pokud chtějí své požadavky prosazovat prostřednictvím odborů, vystavují se smrtelnému nebezpečí – například v Guatemale bylo v roce 2011 zavražděno hned 11 odborářů. Malí zemědělci se dostávají do situace, že si nevydělají ani na pokrytí výrobních nákladů a stále obtížněji soutěží s většími podniky.

Fairtrade nabízí drobným zemědělcům příležitost, jak získat za své ovoce cenu, která pokryje náklady na na udržitelnou produkci a navíc získají i sociální prémii. Tu mohou investovat do sociálního rozvoje komunit nebo ji hojně využívají na převedení své produkce na ekologickou.

Více informací o džusech, ovoci a banánech.

preload