Co je to Fair Trade

V rozvojových zemích lidé pěstují plodiny a vyrábějí zboží, v rozvinutých zemích lidé tyto plodiny i zboží spotřebovávají. Spotřebitel nakupuje a producent má obživu. Zní to dobře?

Realita je často jiná. Pěstitelé, řemeslníci a zaměstnanci v rozvojových zemích pracují za podmínek, které si jen těžko dovedeme představit. Mzda, který nestačí ani na základní životní potřeby, nebezpečná práce bez ochranných pomůcek, dětská a otrocká práce. To je jen příklad.

transportNaZemi hledá východiska z této situace a snaží se je prosazovat nejen mezi spotřebitelskou veřejností, ale také na úrovni veřejné správy. Věříme, že správná rozhodnutí existují - příkladem takového rozhodnutí může být právě fair trade.

Fair trade je způsob obchodu, který dává pěstitelům, řemeslníkům a zaměstnancům v rozvojových zemích příležitost, aby se uživili vlastní prací za důstojných podmínek.

preload