Bavlna

Světová tržní cena bavlny po několik desetiletí stále klesala. V 2001–02 její cena klesla na 0,92 dolarů za kilogram – nejnižší úroveň za posledních 30 let.

Od zavedení minimálních výkupním cen v roce 2004, fair trade prokázal, že může podstatně zlepšit život komunit produkujících bavlnu. Prodejem na fairtradovém trhu mají pěstitelé bavlny jistotu, že obdrží cenu, která pokryje jejich průměrné náklady na udržitelnou výrobu. Navíc dostávají také sociální příplatek, který jim umožní investovat do komunitních projektů, jako jsou školy, silnice a zdravotnická zařízení.

Konvečně pěstovaná bavlna je jednou z nejvíce chemicky ošetřovaných zemědělských plodin vůbec. Ničí tak zdraví farmářů, kteří ji pěstují, znečišťuje spodní vody i vodu v řekách a ohrožuje zdraví lidí, kteří z bavlny šijí konečné výrobky. Při pěstování fairtradové bavlny je použití těch nejhorších chemikálií zakázáno.

Více informací naleznete zde.

preload