Instantní káva

Rozpustná káva (instantní) je čistým kávovým extraktem. Zpracovává se buď horkou cestou (výsledkem je jemný prášek), nebo vymražováním (výsledkem je granulát).

Horkou cestou:
Nejdříve se vytvoří koncentrát asi 10x silnější než běžná káva. Tento extrakt je ve speciálních sušičkách rozptylován na jemné kapénky a cirkulujícím horkým vzduchem je odnímána koncentrátu vodní složka. Touto technologií vzniká silně hygroskopický černý prášek, který je balen do hermeticky uzavřených obalů (pro zamezení přijímání vlhkosti). Ze 3 kg pražené kávy se takto vyrobí cca 1kg kávy rozpustné.

Vymražování:
Během sušení mražením se kávový koncentrát zmrazí na teploty –40 až –45 °C. Následně voda obsažená v kávovém koncentrátu zkrystalizuje. Zmrzlý kávový koncentrát se potom rozemele na požadovanou velikost a použitím metody známé jako sublimace jsou led a voda extrahovány ze zmražených granulí. Výsledkem je mražením vysušená káva ve tvaru větších či menších granulek světle hnědé barvy. Tato metoda zpracování trvá déle než sušení horkou cestou a je podstatně nákladnější.

preload