Pražení kávy

V suchém zeleném stavu se káva exportuje do zemí spotřeby, zde se dále praží a popřípadě mele. Zelenou (surovou) kávu nelze použít k přípravě kávových nápojů. Nepražená káva sice před pražením obsahuje všechny látky jako kofein, kyseliny a proteiny, ale postrádá chuť. Až pražením dosáhneme požadované chuti a vůně.

Existují čtyři základní druhy pražení: light, medium, dark a darkest. Forma light se používá zejména pro severoamerický trh. V Evropě je běžné pražení dark, varianta darkest se pije především v Itálii.

Proces pražení:
Při samotném pražení se uplatňuje koloběh horkého vzduchu, ve kterém jsou zrna stále promíchávána. Tím dochází ke stejnoměrnému opražení všech zrn. Po vyjmutí z pražící pece se kávová zrna rychle ochlazují, aby nedošlo k výraznější ztrátě éterických olejů. Jemné svěží aroma je u čerstvě pražené kávy překryto fenolovými látkami, které se tvoří při pražení a teprve po třech až pěti dnech se jemné kávové aroma vyrovnává. Na konci pražení ztrácí káva cca 15–20 % hmotnosti (propražek). Za to však nabývá na objemu až o 40 % (vznik plynných látek). Postup pražení je u každé kávy jedinečný, vychází z dlouholetých zkušeností. Tento postup si každý výrobce bedlivě střeží.

preload